Figura 1. Comparación de escalas entre grupo Bruxista/No Bruxista.